Certyfikaty

Ponieważ duży nacisk kładziemy na świadomą ochronę środowiska oraz wysoki standard jakościowy, wprowadziliśmy odpowiednie systemy zarządzania zgodne z normami PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 9001:2015. Uzyskanie stosownych certyfikatów świadczy o naszym ciągłym dążeniu do ulepszeń w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania wysokiej jakości produktów.

Wdrożenie certyfikatów CoC jest dowodem na naszą świadomość ekologiczną i współodpowiedzialność za losy naturalnych zasobów naszej planety. Tylko łańcuch dostaw surowców i towarów oparty na zasadzie przejrzystości może być gwarantem ochrony naszych lasów oraz ograniczania nielegalnej wycinki drzew.