Nie zaprzestając ciągłego rozwoju Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. produkuje wysokiej jakości artykuły higieniczne. Firma nasza położona 10km od granic miasta Poznania, zatrudnia obecnie ok. 90 pracowników.

Nowoczesne linie produkcyjne oraz wydajna maszyna papiernicza, zmotywowani pracownicy, wysokie standardy jakościowe, jak również produkty spełniające oczekiwania ich użytkowników są gwarancją naszej kompetencji jako partnera dla naszych klientów. W trosce o nasze środowisko wytwarzamy wyłącznie produkty przyjazne dla środowiska.

Po ponad 70-letniej przeszłości Fabryka za sprawą syna jednego z jej założycieli - pana Clausa Queck, powróciła w 1998 roku w posiadanie rodziny.

Nasze bliskie relacje z klientami, jak również partnerska współpraca z producentami artykułów higienicznych w Niemczech oraz Szwajcarii dają nam elastyczność w szybkim, niezawodnym i innowacyjnym reagowaniu na potrzeby rynku.

Historia

1927
1928
1938
1945
1998
2004
2007

1927

założenie Fabryki przez Christiana i Ferdinanda Queck, nabycie gruntu i wpis do rejestru handlowego miasta Poznania

1928

z maszyny schodzi pierwszy papier

1938

uruchomienie drugiej maszyny papierniczej do produkcji waty celulozowej

1945

Przejęcie Fabryki przez Poznańskie Zakłady Papiernicze; produkcja papieru pakowego i toaletowego, tektury, torebek papierowych oraz kopert

1998

fabryka została odkupiona przez rodzinę Queck (75%) i firmę Merida Sp. z o.o. (25%); produkcja i przetwórstwo papieru higienicznego na bazie makulatury; nowi właściciele realizują szeroki program reorganizacyjny i inwestycyjny firmy

2004

rozbudowa hal produkcyjnych i magazynowych, uruchomienie nowej maszyny papierniczej oraz maszyn konfekcjonujących do produkcji ręczników w rolkach i ręczników składanych

2007

otwarcie centrum logistycznego

Ekologia

Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. wytwarza swoje produkty w przeważajacej części ze 100% makulatury. Stosowane w produkcji ręczników i papieru toaletowego surowce jak i materiały, podlegaja ścisłej selekcji i dobierane są w oparciu o szczegółowe i przyjazne dla środowiska kryteria. Powstające podczas procesu produkcyjnego odpady, np. ścinki papierowe poddawane są u nas recyclingowi, woda produkcyjna jest regenerowana i ponownie wprowadzona do obiegu. Odpady, których nie możemy przetworzyć ponownie u siebie, powierzamy specjalistycznym firmom.

Poprzez ciągłą modernizację naszej Fabryki, stosowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w odniesieniu do samego produktu jak również w zakresie technicznym, wywiązujemy się z odpowiedzialności wobec naszego środowiska.

W ten oto sposób przyczyniamy się w sposób istotny do ochrony naturalnych zasobów drewna i wody, jak również utrzymania równowagi ekologicznej, m.in. poprzez wykorzystanie makulatury.